pogosta
vprašanja

 • Vse cene (če ne piše drugače) vsebujejo 22% ddv.
 • Avtomati ter nadomestne blazinice so znamke Trodat.
 • Odtisi štampiljk so izdelani iz kakovostne gume.
 • Rok izdelave štampiljk je lahko 1 dan od naročila; za večje količine po dogovoru.
 • V kolikor se vam mudi je po dogovoru možna tudi izdelava štampiljke v istem dnevu.
 • Cene štampiljk na spletni strani veljajo za 1 kos štampiljke, ki vam jo oblikujemo in izdelamo.
  Za že oblikovane/postavljene štampiljke, ki nam jih dostavite v elektronski obliki, velja druga, nižja cena.
 • Naročila sprejemamo osebno ali po faksu, štampiljke, ki jih izoblikujete sami (klikni za podrobnejša navodila) v programu CorelDraw (verzija 13 ali starejša) ali v drugem programu v formatu, ki ga podpira CorelDraw, pa lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Štampiljko lahko naročite tudi prek naših strani s posebnim obrazcem!
 • Možni formati poslanih predlog za izdelavo štampiljk:
  .cdr
  .ai (verzija 7 in starejša)
  .pdf
  .eps
  .jpg (in podobne)
 • Podrobnejše podatke o velikostih in oblikah štampiljk TRODAT (printy, professional, datirke...) si lahko ogledate na internetu v katalogu TRODAT, ki ga dobite na naslovu http://www.trodat.net


 • Navodila za izdelavo predloge za žig:
  Štampiljke, ki jih izoblikujete sami, naj bodo pripravljene v programu CorelDraw (verzija Corel 15 ali starejša!) ali v drugem programu v formatu, ki ga podpira CorelDraw (.ai, .eps ...), ter vsi fonti naj bodo v krivuljah (v Corelu ukaz v meniju Arrange; Convert To Curves).
  Oblikovane naj bodo s teksti primerne velikosti; ne premajhnimi (priporočljivo najmanj 6pt), da bodo na odtisu čitljivi!

  Štampiljke za pravne osebe in samostojne podjetnike morajo vsebovati najmanj skrajšano firmo družbe oz. podjetja (pravilni podatki so zapisani v sklepu o vpisu v sodni register ali v pogodbi o ustanovitvi podjetja oziroma družbe in za samostojne podjetnike v priglasitvenem listu).
  Pri prepisovanju iz ustreznih dokumentov bodite pozorni na ločila, predvsem vejice, ter pri naslovih na izpis "cesta" ali "ulica".